Cookiebeleid

In dit Cookiebeleid vindt u informatie over de cookies die worden gebruikt op https://ucbcares.nl, ( “Website”). Dit Cookiebeleid is van toepassing op alle webpagina’s die deel uitmaken van de Website.

Deze Website wordt geëxploiteerd door of namens UCB Pharma BV met Nederlands kantoor op het adres Hoge Mosten 2, 4822 NH, Breda (“UCB”, “we” of “ons”).

Dit Cookiebeleid is van toepassing op alle webpagina's die deel uitmaken van de Website. In dit Cookiebeleid vindt u meer informatie over:

  1. wat cookies zijn en waarom UCB ze gebruikt;
  2. hoe u cookie-instellingen kunt beheren; en
  3. de verschillende soorten cookies en een overzicht van de cookies die op deze website worden gebruikt.

UCB behoudt zich het recht voor om dit Cookiebeleid te allen tijde te wijzigen. In dat geval plaatsen we een opvallend bericht op de Website om u over belangrijke wijzigingen te informeren.

Persoonsgegevens die UCB door middel van cookies verzamelt, zullen worden verwerkt als beschreven in het Privacybeleid van https://ucbcares.nl. In het Privacybeleid vindt u meer informatie over:

  1. wie we zijn en hoe u contact met ons opneemt;
  2. de redenen achter het Privacybeleid;
  3. de doelen waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en de bijbehorende rechtsgrond uit de AVG;
  4. wat uw rechten zijn met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u hebben en hoe u deze kunt uitoefenen (zoals het recht van inzage, het recht op rectificatie en het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, en – in bepaalde gevallen – het recht uw persoonsgegevens te laten wissen of over te dragen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen verwerking voor andere dan marketingdoeleinden of de verwerking van dergelijke gegevens te beperken); en
  5. hoe we uw persoonsgegevens verwerken (inclusief delen en bewaren).

1A. Wat is een cookie?

Een ‘cookie’ is een klein data bestand dat bestaat uit een stukje tekst met informatie. Elke cookie is uniek voor uw internetbrowser en bevat informatie die al dan niet anoniem is. Het wordt overgebracht van een website naar de webbrowser op de harde schijf van uw computer, hetzij tijdelijk voor de duur van uw bezoek (zogenaamde sessiecookies) of soms voor langere periodes (zogenaamde permanente cookies), afhankelijk van het type cookie. Cookies vervullen een aantal functies (zo kan onderscheid worden gemaakt tussen u en andere gebruikers van dezelfde website of kunnen bepaalde dingen over u, zoals uw taalvoorkeuren, worden onthouden) en worden door de meeste websites gebruikt om uw gebruikerservaring te verbeteren.

1B.Waarom maakt UCB gebruik van cookies?

Sommige van de cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de goede werking van deze website (zogenaamde functionele cookies) en hebben betrekking op:

• het feit dat wanneer u uw cookievoorkeuren instelt, we een cookie moeten instellen om uw keuzes te onthouden en te voldoen aan uw selectie (functionele Cookie)

• het feit dat we willen voorkomen dat de cookiebanner elke keer dat u de website bezoekt opnieuw verschijnt (Cookie for Cookie Banner) Functionele cookies kunnen niet worden geweigerd wanneer u ervoor kiest om deze website te bezoeken.

Daarnaast willen we ook bepaalde andere - zogenaamde optionele - cookies plaatsen voor:

• Google Analytics (Google Analytics-cookies zijn analytische / prestatiecookies waarmee we niet-geïdentificeerde informatie kunnen verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken)

• Vimeo (Als u ingesloten video's van Vimeo op de website bekijkt, plaatst de videospeler van Vimeo cookies op uw apparaat die essentieel zijn voor de videospeler)

Wanneer u de website bezoekt, zal UCB u vragen of u instemt met het gebruik van deze cookies en vergelijkbare technologieën voor de doeleinden die worden beschreven in dit cookiebeleid.

2.Hoe u cookie-instellingen kunt beheren

Uw toestemming voor het plaatsen van optionele cookies (d.w.z. andere dan functionele cookies) is vrijwillig. Als u niet instemt met het gebruik van optionele cookies door UCB, zullen we deze niet op uw apparaat plaatsen. Bovendien heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken door uw browserinstellingen aan te passen, of zoals hieronder verder wordt uitgelegd onder sectie 3.B. Ga naar als u meer informatie wilt over hoe u bepaalde soorten cookies kunt beheren, inclusief hoe u ze kunt aanpassen of verwijderen.

Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming door het uitschakelen van een cookie of categorie cookies, een bestaande cookie niet uit een browser verwijdert; dit moet dus apart gebeuren vanuit uw eigen browser. Raadpleeg hiervoor de ‘Help’ -functie van uw internetbrowser.

Als u de cookies die UCB gebruikt uitschakelt, kan dit van invloed zijn op uw gebruikerservaring op de Website.

3.A Soorten cookies

De belangrijkste categorieën cookies die de Website kan gebruiken, zijn hieronder beschreven:

• Sessiecookies

Dit zijn tijdelijke cookies die in het cookiebestand van uw webbrowser worden opgeslagen alleen voor de duur van uw bezoek. Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u de browser afsluit.

• Permanente cookies

Deze blijven zelfs na afsluiting van de browser, soms gedurende een jaar of langer, aanwezig in het cookiebestand van uw webbrowser (de exacte duur hangt af van de levensduur die is ingesteld voor de specifieke cookie). Permanente cookies worden gebruikt als de exploitant van de Website langer dan één browsersessie wil weten wie u bent (bijvoorbeeld om uw gebruikersnaam of voorkeursinstellingen voor de website te onthouden).

• Functionele cookies

Functionele cookies zijn essentieel om de website correct te laten werken. Zie uitleg onder sectie 1.B hierboven.

• Analytische/prestatiecookies

Analytische/prestatiecookies stellen UCB in staat om het aantal bezoekers van haar Website te herkennen en te tellen, en helpen UCB begrijpen hoe bezoekers reageren op de Website door informatie te verstrekken over, onder andere, de gebieden die u hebt bezocht, de tijd die u op de Website hebt doorgebracht en eventuele problemen die u bent tegengekomen. Dit helpt UCB om de wijze waarop de Website werkt te verbeteren (bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat u eenvoudig vindt wat u zoekt). Prestatiecookies zijn niet bedoeld om u als persoon te identificeren. Alle gegevens worden bij het verzamelen samengevoegd.

• First party cookies

Dit zijn cookies die op uw browser en/of harde schijf worden geplaatst door de website die u op dat moment bezoekt. Hierbij wordt aan u een unieke identiteit toegekend zodat kan worden nagegaan welke onderdelen van de website u bezoekt. Exploitanten van websites maken vaak gebruik van first-party cookies voor sessiebeheer- en herkenningsdoeleinden.

• Cookies van derden

De Website plaatst ook cookies die kunnen worden gelezen door websites van derden (bijvoorbeeld door Google, die ons analytische gegevens verstrekt). Deze cookies van derden zijn cookies die op de Website worden ingesteld door partnerbedrijven. Ze worden gebruikt voor het volgen van uw bezoeken aan verschillende websites waarop zij adverteren. UCB, als exploitant van de Website, heeft geen zeggenschap over deze cookies van derden.

3.B Overzicht van cookies die op deze Website worden gebruikt

De onderstaande tabel geeft informatie over de cookies die we op de Website gebruiken, inclusief hoe ze kunnen worden uitgeschakeld en de resulterende impact op de functionaliteit van de Website.

FUNCTIONELE COOKIES

Cookie voor gebruikers voorkeur
BESCHRIJVING Cookie voor het onthouden van uw cookievoorkeuren / keuze (d.w.z. wanneer u onze Website bezoekt en de keuze wordt aangeboden via onze cookiebanner), zodat we aan uw keuze kunnen voldoen.
SOORT & HOST First-party cookies (Azure)
DUUR Permanente cookie: 12 maanden
UITSCHAKELEN Cookie kan niet worden geweigerd als u de website wilt bezoeken
GEVOLGEN VOOR FUNCTIONALITEIT BIJ UITSCHAKELING /
Cookie voor de Cookie banner
BESCHRIJVING Deze cookie wordt op uw browser geplaatst zodra u cookies heeft aanvaard via de pop-up/banner die op de Website wordt getoond, om te voorkomen dat deze verschijnt iedere keer dat u de Website bezoekt.
SOORT & HOST First-party cookies (Azure)
DUUR Permanente cookie: 12 maanden
UITSCHAKELEN Cookie kan niet worden geweigerd als u de website wilt bezoeken
GEVOLGEN VOOR FUNCTIONALITEIT BIJ UITSCHAKELING /

OPTIONELE COOKIES (op basis van toestemming)

Google Analytics Cookies
BESCHRIJVING Google Analytics-cookies zijn analytische/prestatiecookies waarmee we geanonimiseerde informatie kunnen verzamelen over hoe bezoekers de Website gebruiken. Door middel van deze cookies kunnen we zien hoeveel bezoekers gebruik maken van de Website, de tijdstippen en de duur van het gebruik, en ontvangen we informatie over de manier waarop de bezoekers op de Website navigeren. Met deze informatie kunnen we de werking van de Website verbeteren. De informatie die door de Google Analytics-cookies op de Website is verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op Google-servers in overeenstemming met het privacybeleid van Google. Klik voor verdere informatie over Google Analytics op de volgende link (hiermee verlaat u de Website): https://google.com/analytics/learn/privacy.html
SOORT & HOST Cookies van derden
DUUR Permanente en sessiecookies. Ga voor meer informatie naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=NL
UITSCHAKELEN U kunt de tracering door Google Analytics uitschakelen via: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=NL
GEVOLGEN VOOR FUNCTIONALITEIT BIJ UITSCHAKELING Indien u deze cookies uitschakelt, wordt uw gebruik van de Website niet meegeteld of gebruikt in de statistieken die we verzamelen om de service van onze Website te verbeteren. Uitschakeling heeft geen gevolgen voor de functionaliteit van de Website.
Cookies van Vimeo
BESCHRIJVING Indien u op de Website kijkt naar video's die afkomstig zijn van Vimeo, plaatst de videospeler van Vimeo cookies op uw apparaat die essentieel zijn voor de videospeler. Ga voor meer informatie naar https://vimeo.com/cookie_policy (houd er rekening mee dat als u op een van de links in deze rij klikt, u de website verlaat).
SOORT & HOST Cookies van derden
DUUR Zie het cookiebeleid van Vimeo dat is te vinden op https://vimeo.com/cookie_policy
UITSCHAKELEN U kunt zich afmelden voor elke optionele (in tegenstelling tot functionele) Vimeo-cookies door te gaan naar: https://vimeo.com/cookie_policy
GEVOLGEN VOOR FUNCTIONALITEIT BIJ UITSCHAKELING Wanneer u deze cookies weigert, kunt u Vimeo-video's bekijken, maar UCB ontvangt geen inzichten over hoe de video's voor de toekomst kunnen worden verbeterd.

5. Beheer van cookies

Behalve voor functionele cookies, is het plaatsen van cookies op uw apparaat (desktop, laptop, mobile device) afhankelijk van uw toestemming. U heeft het recht om uw toestemming voor het gebruik van deze cookies te allen tijde in te trekken door het plaatsen van alle of sommige soorten cookies uit te schakelen. Houd er echter rekening mee dat als u uw toestemming intrekt door een cookie of categorie cookies uit te schakelen, een bestaande cookie niet uit een browser wordt verwijderd, dus dit moet apart vanuit uw eigen browser worden gedaan. Standaard zijn de meeste browsers ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt deze verwijderen. Raadpleeg de ‘Help’ -functie van uw internetbrowser.

UCB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle gevolgen die voortvloeien uit de verminderde toegang tot onze diensten als gevolg van cookies die u eerder hebt verwijderd of geweigerd.